نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشگاه صنعتی سیرجان و مرکز آماد و پشتیبانی نیروی دریایی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

دانشگاه صنعتی سیرجان و مرکز آماد و پشتیبانی نیروی دریایی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.


دانشگاه صنعتی سیرجان و مرکز آماد و پشتیبانی نیروی دریایی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

دانشگاه صنعتی سیرجان به نمایندگی ریاست دانشگاه دکتر علی محمودی نژاد و مرکز آماد و پشتیبانی نیروی دریایی به نمایندگی فرمانده مرکز امیر دریادار دوم افشین اسکندر زاده تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه های آموزشی و پژوهشی امضا کردند.